AGRADÉCELLO A UNHA FEMINISTA | Día Internacional da Muller
Grazas a todas as feministas que con forza fan do mundo un lugar mellor cada día.
💜 Descarga
💪 Comparte!

GRAZAS a Liliana Aragón e Lorena Garrido

 

Ilustracións GRAZAS a Noun Project --> Lorie Shaull, Ben Davis, ProSymbols, Leopold Merleau, Farias, Luis Prado, Deemak Daksina, Delwar Hossain, Christian Mohr, Alice Noir, Maxim Kulikov, Adrien Coquet, Erica Grau, Payungkead Im-anong, Dev Patel, Sergey Demushkin, sasicreatives, Grégory Montigny, Sinistrad

Traducións GRAZAS a Karla Endl, Cristina Castillo Puertas e Paloma Ochoa / Cecilia Cardiello / Sandra Hernández Quijada, Florianne de Mahieu e María Rufilanchas / Bibiana Martínez / Florianne de Mahieu / NO Molestie Di Strada, Maravillas Barroso e Sara di Lullo / Débora Legão / Marija Stanković / Maite Domingo