AGRAEIX-LI-HO A UNA FEMINISTA | Dia Internacional de la Dona
Gràcies a totes les feministes que amb la seva força fan que cada dia el món sigui un lloc millor.
💜 Descàrrega
💪 Comparteix!

IGRÀCIES a Liliana Aragón i Lorena Garrido

l·lustracions GRÀCIES a Noun Project --> Lorie Shaull, Ben Davis, ProSymbols, Leopold Merleau, Farias, Luis Prado, Deemak Daksina, Delwar Hossain, Christian Mohr, Alice Noir, Maxim Kulikov, Adrien Coquet, Erica Grau, Payungkead Im-anong, Dev Patel, Sergey Demushkin, sasicreatives, Grégory Montigny, Sinistrad

Traduccions GRÀCIES a Karla Endl, Cristina Castillo Puertas i Paloma Ochoa / Cecilia Cardiello / Sandra Hernández Quijada, Florianne de Mahieu i María Rufilanchas / Bibiana Martínez / Florianne de Mahieu / NO Molestie Di Strada, Maravillas Barroso i Sara di Lullo / Débora Legão / Marija Stanković / Maite Domingo